Bannery reklamowe

-

Treść strony

Przebieg procesu rekrutacji

Przeprowadzony przez nas proces rekrutacji pozwala na optymalny dobór kandydatów zarówno pod względem umiejętności jak i osobowości. W efekcie pracownicy tworzą zgrany zespół a praca w firmie przebiega w miłej atmosferze..

Proces rekrutacji składa się z czterech etapów:

 

1. Przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym. Prosimy o zamieszczenie klauzli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.883.”

 

2. Wstępna selekcja, podczas której zapoznajemy się z wszystkimi nadesłanymi ofertami. Skontaktujemy się tylko z kandydatami, którzy pomyślnie przeszli wstępną selekcję aplikacji.

 

3. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami daje możliwość lepszego zapoznania się z oczekiwaniami pracodawcy jak i kandydata. Pozwala na zadanie wszelkich dodatkowych pytań, a także na rozszerzenie zagadnień, których nie można było wcześniej szczegółowo przedstawić.

 

4. Wybór kandydata następuje po serii rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych ze wszystkimi aplikantami. Po finalnym zaakceptowaniu warunków współpracy, kandydat otrzymuje list intencyjny. Zgodnie z Kodeksem Pracy przed podpisaniem umowy o pracę, kandydat wykonuje adekwatne do stanowiska badanie lekarskie oraz odbywa szkolenie BHP.

Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430