Menu

Bannery reklamowe

Treść strony

Nota prawna

Informacje, cenniki oraz ogłoszenia zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W celu weryfikacji aktualności każdej informacji zamieszczonej w serwisie zaleca się każdorazowo kontakt z właścicielem Serwisu.

Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne. Istnieje możliwość pobierania oraz drukowania fragmentów czy, też całych stron Serwisu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw do rejestracji znaków towarowych. Bez zgody pisemnej właściciela Serwisu, żadna jego część nie może być kopiowana, powielana w celach komercyjnych w całości lub części, transmitowana elektronicznie, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w inny sposób. Wyjątek stanowi dział "Aktualności" przeznaczony do dalszego powielania z tym jednak zastrzeżeniem, że loga, znaki towarowe tam się znajdujące bez zgody właściciela serwisu nie mogą być wykorzystane w żaden sposób.

Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizacji, wprowadzania uzupełnień, zmian w Serwisie w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu lub jego nieprawidłowego działania. Dotyczy to również kompletności, aktualności i poprawności zamieszczanych informacji.  Właściciel zastrzega sobie również prawo do konserwacji Serwisu w każdym czasie, której skutkiem może być czasowe ograniczenie dostępności i korzystania z Serwisu.

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430
, numer rejestrowy E0011322BW
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, nr KRS: 000054800
Kapitał zakładowy: 420.000,- PLN

     

Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430