Menu

Bannery reklamowe

utylizacja baterii

Treść strony

Troska o środowisko

Rozwijamy, produkujemy i dostarczamy na całym świecie chemiczne żródła energii, systemy zasilania oraz zapewniamy obsługę techniczną. Produkujemy nowe akumulatory ale również przetwarzamy wyeksploatowane akumulatory by odzyskać surowce do ponownego wykorzystania. Posiadamy własną, certyfikowaną hutę przetapiającą stare akumulatory. Odzyskany w ten sposób ołów jest ponowanie wykorzystywany w  nowych akumulatorach. W ten sposób chronimy środowisko.

Świadczymy także usługi związane z utylizacją starych baterii akumulatorów. Odbierając od Państwa zużyte akumulatory, otrzymujecie Państwo od nas Kartę Przekazania Odpadu zgodną z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Posiada ona swój numer, nazwę podmiotu przekazującego i odbierającego, masę i rodzaj odebranych ogniw/bloków akumulatorowych oraz pozostałe wymagane informacje. Karta ta przenosi całą odpowiedzialnością związaną z transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych na firmę Hoppecke. 
               

Jesteśmy odpowiedzialni za roztropne zarządzanie powierzonymi nam zasobami - ludźmi, kapitałem, czasem, środowiskiem i surowcami...

Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430