Us?ugi

Treść strony

Usługi

  • Szybki serwis na terenie całego kraju
  • Kontrola stanu  technicznego urządzeń
  • Konserwacja baterii, prostowników i systemów wymiany
  • Usuwanie usterek
  • Doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań techniczno-eksploatacyjnych
  • Cykliczne ekspertyzy aktualnych stanów baterii
  • Dobór i dostawa części zamiennych, jak również dodatkowego wyposażenia do baterii trakcyjnych
  • Szkolenie w zakresie prawidłowej eksploatacji baterii
  • Prowadzenie dokumentacji
Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430